Ochrona Środowiska na terenie gminy Białobrzegi

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zawieszeniu postepowania w sprawie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji paliw w miejscowości Sucha

Informacja nt. mechanizmu „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw”

Zawiadomienie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Treść obwieszczenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Treść obwieszczenia

Wykaz Przedsiębiorców, Którzy Uzyskali Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego Zatwierdzającą Program Gospodarki Odpadami Wytwarzanymi w Wyniku Prowadzonej Działalności Usługowej w Zakresie Demontażu Wyrobów Zawierających Azbest 

Treść dokumentu


Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015
uchwała XXVI/249/09
pełny tekst


Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  gminy Białobrzegi na lata 2009 – 2012 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku)
uchwała XXVI/250/09
pełny tekst


Regulamin kosztów dofinansowania wyrobów zawierajacych azbest pochodzacych z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Białobrzegi

pełny tekst