Zasłużony dla Miasta i Gminy Białobrzegi

 Zasłużony dla Miasta i Gminy Białobrzegi

                     W każdej społeczności lokalnej pojawiają się ludzie i organizacje, których aktywność, obywatelska postawa i zaangażowanie w rozwój tej społeczności są dostrzegane i zasługują na wyróżnienie. Są również ludzie i organizacje, które przynoszą chwałę swojemu środowisku poprzez wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia.Miasto i Gmina Białobrzegi nie korzystały dotąd z prawnych możliwości honorowania osób i organizacji, które nie czekając na korzyści, z pasją i zaangażowaniem oddawały swój czas dla dobra publicznego lub wyrastając ponad przeciętność, w sposób pośredni lub bezpośredni, przyczyniały się do promocji Miasta i Gminy Białobrzegi w Polsce i na świecie.  Uchwałą Rady Miasta i Gminy dn. 30.01.2009 ustanowiono Honorową Odznakę oraz Honorowy Medal „Zasłużony dla miasta i Gminy Białobrzegi” jako wyraz wyróżnienia osób i organizacji oraz uznania wybitnych zasług dla rozwoju Gminy i tworzenia wspólnego dobra.

http://www.bialobrzegi.pl/images/MEDAL2.jpg

 

         Zarówno do przyznania odznaki jak i medalu powoływana jest kapituła, na której wniosek  Honorowy Medal nadaje Rada Miasta i Gminy Białobrzegi, a Honorową Oznakę Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi.  Wnioski o uhonorowanie składa się do Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, który prowadzi jednocześnie rejestr wniosków i akta sprawy.  Wnioski o przyznanie odznaki mogą zgłaszać:Rada Miasta i Gminy Białobrzegi, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, grupa 5 radnych, rady sołeckie,organizacje samorządowe, zakłady, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne, polityczne i zawodowe, stowarzyszenia i fundacje, mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 50 osób.  Odznakę oraz Medal można otrzymać tylko jeden raz.Uhonorowani nie mogą być radni w trakcie trwania kadencji oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach w trakcie trwania stosunku pracy.Dokumentem potwierdzającym uhonorowanie jest legitymacja oraz akt nadania.Procedurę uhonorowania kończy publiczne przedstawienie osoby lub instytucji uhonorowanej w prasie lokalnej. 

http://www.bialobrzegi.pl/images/MEDAL1.jpg

 

 Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach prosi o składanie wniosków.

 

 

Uchwała w sprawie ustanowienia pamiątkowego medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Białobrzegi" i regulamin 

Wniosek

Opis medalu

 

 

Uchwała w sprawie ustanowienia pamiątkowej odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Białobrzegi"

Regulamin

Wniosek

Opis medalu