Informator

SZKOŁY
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - im. Komisji Edukacji Narodowej
Białobrzegi, ul. Rzemieślnicza 21/31
tel. 48 613 23 11

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej
Sucha, ul Szlachecka 88A
tel. 48 613 22 80

Publiczne Gimnazjum
Białobrzegi, ul. Reymonta 13
tel. 48 613 29 64

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych
Białobrzegi, ul. Żeromskiego 86
tel. 48 613 27 10

Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej
Białobrzegi, ul. Targowicka 3
tel. 48 613 26 64

PRZEDSZKOLA
Przedszkole Nr 1
Białobrzegi, ul. Targowicka 1
tel. 48 613 26 50

Przedszkole Nr 2
Białobrzegi, ul. Konopnickiej 1
tel. 48 613 27 04

KULTURA
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Białobrzegi, ul. Kościelna 31
tel. 48 613 23 70

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
Białobrzegi, ul. Kościelna 31
tel. 48 613 26 35

Biblioteka Pedagogiczna
Białobrzegi, ul Krakowska 56
tel. 48 613 24 35

Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne
Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9
tel. 48 613 22 17

ZDROWIE
Miejsko - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
Białobrzegi, ul. Spacerowa 10
tel. 48 613 28 70

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Białobrzegi, ul. Spacerowa 10
tel. 48 613 27 50

Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
Białobrzegi, ul. Krakowska 28
tel. 48 613 23 60

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Białobrzegi, ul. Reymonta 11
tel. 48 613 27 55

URZĘDY
Urząd Miasta i Gminy
Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9
tel. 48 613 25 72

Starostwo Powiatowe
Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9
tel. 48 613 34 14

Powiatowy Urząd Pracy
Białobrzegi, ul. Kościelna 110
tel. 48 613 24 80

Urząd Skarbowy
Białobrzegi, ul. Reymonta 46
tel. 48 613 28 92

Urząd Pocztowy (26-800)
Białobrzegi, ul. 11-go Listopada 28
tel. 48 613 23 46

KOŚCIOŁY
Kościół Rzymskokatolicki p.w. Świętej Trójcy
Białobrzegi, ul Krakowska 25
tel. 48 613 24 95

Kościół Rzymskokatolicki p.w. Zwiastowania Najświętrzej Marii Panny
Jasionna
tel. 48 613 28 90

INNE
Cech Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców
Białobrzegi, ul. Reymonta 32/34
tel. 48 613 26 32

Wodociągi Miejskie
Białobrzegi, ul. Rzemieślnicza 30
48 613 26 15