Kolejna inwestycja drogowa

droga-31072015-02We wsi Pohulanka rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej realizowana z budżetu inwestycyjnego gminy Białobrzegi. Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy drogowej i położenie nawierzchni bitumicznej na długości 200mb stanowiącej dojazd do posesji zlokalizowanych prostopadle do głównej drogi. Nowy asfalt zostanie również położony na obecnie istniejącej podbudowie w kierunku Okrąglika na odcinku 500mb. Termin zakończenia robót przewidziany jest na dzień 07.08.2015r. Wartość tego zadania to kwota 142 413, 43zł, a wykonawcą jest firma Zyk- Dróg Sp 0.0 z Radomia.


Informujemy, że kolejnymi inwestycjami drogowymi na terenie miasta i gminy będą:
• Przebudowa drogi gminnej na odcinku Mikówka-Wojciechówka.
• Przebudowa ulicy Kościelnej w Białobrzegach – etap II.
• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionna w kierunku Suchej.
• Przebudowa nawierzchni gminnej działki pomiędzy blokami Bautscha 4 i 6 w Białobrzegach.
• Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze krajowej nr 48 etap I na odcinku ul Brzozowa – ul. Rzemieślnicza.
O terminach i postępach z realizacji wyżej podanych przedsięwzięć będziemy Państwa na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.