OSP Sucha ma nowy samochód gaśniczy

ospsucha-01W dniu 28 czerwca br. odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu gaśniczego marki Mercedes dla OSP Sucha. Uroczystego przekazania dokonali reprezentanci fundatorów m. in.: Artur Dąbrowski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Andrzej Oziębło – Starosta białobrzeski Adam Bolek – Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi. Poświecenia pojazdu dokonał ks. Artur Hejda wraz z rodzicami chrzestnymi, którymi byli Pani Elżbieta Karasek oraz Pan Leszek Trzaska. Podczas chrztu samochód otrzymał imię Florian. Ceremonii dokonano w obecności licznie zgromadzonych strażaków oraz mieszkańców miejscowości Sucha.


Po zakończeniu części oficjalnej Strażacy przygotowali wiele atrakcji tj. prezentacja możliwości nowego samochodu, występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Suchej, zabawki dla najmłodszych czy możliwość wspólnej zabawy przy rytmach muzyki.

Wartość zakupionego samochodu to 649 620 zł i został on sfinansowany ze środków:
1.Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 156 620 zł.
2.Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – 150 000 zł.
3.Samorządu Miasta i Gminy Białobrzegi – 150 000 zł.
4.Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – 100 000 zł.
5.Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 80 000 zł.
6.Lasów Państwowych 13 000 zł.
Pojazd jest wyposażony w radiostację przewoźną, radiostacje przenośne, latarki, agregat prądotwórczy, linię szybkiego natarcia, sprzęt burzący, maszt oświetleniowy, działko wodno-pianowe i drabinę 3-przęsłową.
Ponadto na wyposażenie samochodu kwotę 8000 zł. przekazał Fundusz Składkowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Za przekazaną kwotę zakupiony został agregat prądotwórczy, oddymiający, uzupełnienie zestawu ratownictwa techniczno-drogowego i dwie radiostacje przenośne.