Kierownictwo Urzędu

ADAM BOLEK - Burmistrz Miasta i Gminy

burmistrz-01Urodzony w Białobrzegach. Żona Anna, córki Aleksandra i Alicja. W 1993 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Białobrzegach. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych o specjalizacji geografia regionalna. Ukończył również studia podyplomowe z wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy, podyplomowe studia trenerskie – trener II klasy z piłki nożnej. Absolwent prestiżowej Akademii Liderów Samorządowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Od kilkunastu lat bada i opisuje środowisko geograficzne ziemi białobrzeskiej. Autor książek: „Powiat Białobrzeski – rys przyrodniczo-geograficzny” (2004r.), „Powiat Białobrzeski. Przewodnik turystyczny” (2010r. i 2014 r.), „15 lat samorządu Powiatu Białobrzeskiego (2014 r.). Jest również autorem licznych map, folderów turystycznych oraz artykułów o tematyce geograficznej, dotyczących regionu białobrzeskiego. Członek National Geographic Society. Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”. Nauczyciel dyplomowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach.
Od wielu lat jest czynnym zawodnikiem i trenerem piłki nożnej. Odznaczony srebrną i złotą Honorową Odznaką Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz brązową odznaką Za zasługi dla sportu. Odznaczony srebrnym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.
Od 2006r. Radny Rady Powiatu Białobrzeskiego i Członek Zarządu Powiatu Białobrzeskiego. Od 2008r. pełnił funkcję sekretarza powiatu. W latach 2010 -2014 wicestarosta powiatu białobrzeskiego.

 

MIECZYSŁAW DANIELEWICZ - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

burmistrz-0248 lat. Urodzony w Radomiu. Od 7 roku życie mieszkaniec miasta Białobrzegi. Żona Agata, córki Paulina i Maria. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Białobrzegach. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie, Wydziału Żywienia Człowieka i Gospodarstwa Wiejskiego. Od 1994 r. rozpoczął  pracę zawodową w Białobrzegach w Firmie Italo Plast na stanowisku kierownik.  Następnie w latach 1996 -2002 pracował w Firmie Elbrewery Company Ltd  jako Kierownik Regionalny Serwisu. Odpowiadał za prawidłowe funkcjonowanie działu na terenie centralnej i południowej Polski.  Kolejny okres zatrudnienia  przypada na lata 2002 – 2005. Zatrudniony na stanowisku Inspektor Kontroli Rynku w Firmie Grupa Handlowa Żywiec  Sp. Z o.o. Spółka branży FMCG należąca do koncernu Heineken. W drodze awansu od czerwca 2005r. do marca 2014r.  pełni funkcję Kierownika Obszaru  Sprzedaży w kanale detal tradycyjny w spółkach należących do Firmy Grupa Żywiec S.A. Odpowiadał za rozwój sprzedaży na podległym obszarze skupionym wokół strategicznych miast: Łódź, Sieradz, Wieluń, Kutno, Włocławek, Płock, Sierpc, Łowicz, Skierniewice, Sochaczew, Żyrardów.
W pracy zawodowej poszerzał wiedzę poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu: sprzedaży, coachingu,  negocjacji handlowych, rekrutacji i selekcji personelu.
Szczególnym osiągnięciem w karierze zawodowej, jak uważa, było zdobycie w roku 2010  pierwszego  miejsca w ramach prestiżowego  konkursu Najlepsi z Najlepszych organizowanych przez Firmę Grupa Żywiec S.A.